Żydzi chcą zmienić niektóre teksty Biblii i Koranu aby walczyć z antysemityzmem.

Chodzi głównie o Nowy Testament i zawarte tam oskarżanie ich o śmierć Chrystusa, opisywanie ich jako upartych i nielojalnych wobec Boga.
.