Ten kraj był rajem dla Żydów, pochodzi stąd 80%populacji.W Europie ich mordowano

„Jeśliby Bóg nie dał Żydom Polski jako schronienia, los Izraela byłby rzeczywiście nie do zniesienia” – pisał rabin Mojżesz ben Izrael Iserles. Gdy w XIV wieku przyszła na Europę epidemia dżumy, Żydów przestano tylko wypędzać, zaczęto mordować. Najwięcej w Niemczech.