Tak Niemcy gnębili i poniżali Polaków

„[…] gdybyśmy nie wiem jak chcieli w Polsce prześladować Niemców, pomijając już wstręt do tego rodzaju metod, nigdy nie zdołamy z naszych, europejskich norm prawnych wykrzesać tyle możliwości zgnębienia mniejszości narodowej” – pisał w czerwcu 1939 r. felietonista „Wiadomości…