Stan Missouri usuwa wielki krzyż z miejskich gruntów po proteście ateistów

Zaprotestowała Freedom From Religion Foundation. Krzyż zostanie przeniesiony na prywatny teren należący do organizacji chrześcijańskiej.