Sprawiedliwość społeczna:…

Sprawiedliwość społeczna: niesprawiedliwość w imię równości?
Czym jest sprawiedliwość społeczna i czy rzeczywiście jest ona sprawiedliwa? Jonathan Haidt o skutkach dążenia do równości wyników. Znalezisko: https://www.wykop.pl/link/4657647/sprawiedliwosc-spoleczna-niesprawiedliwosc-w-imie-rownosci/

#kultura #wojnaidei #usa #ciekawostki #swiat