Przyszła zima, piasku nie ma…

Śmiercionośny chodnik mało ich nie pozabijał.