Potwierdza się! Młodzież odchodzi od Kościoła

Tylko 23 % młodych wiernych Kościołowi