Jak nie dać się wyrzucić z sali rozpraw przez sędziego

Sędzia próbuje wyrzucić z sali mężczyznę który niewątpliwie przewyższa ją inteligencją oraz znajomością prawa. Każdą prośbę o opuszczenie sali odpiera wnioskiem, podając dokładne paragrafy które go uzasadniają i kompromitując przy tym panienkę. Szacunek dla tego Pana. Oglądać od 2:29