Afryka emigruje na potęgę, a wyż demograficzny dopiero się zaczyna

ONZ szacuje, że do 2050 r. liczba ludności Afryki wzrośnie dwukrotnie. Gospodarki krajów Afryki nie są w stanie wytworzyć miejsc pracy dla tylu milionów młodych ludzi. W Kenii (49 mln mieszkańców) co roku na rynek pracy wchodzi milion osób, a gospodarka tworzy zaledwie 200 tys. miejsc pracy ..